PROMET CZECH je dceřinou obchodní společností zabývající se dodávkami metalurgických surovin pro slévárny a ocelárny převážně v zemích Evropské Unie a Balkánu.

MISE: Naší misí je podílet se na rozvoji metalurgie a vytvářet jej jako dynamického prostředí obchodu a atraktivního oboru pro naše budoucí kolegy.

VIZE: Naší vizí je být vyhledávaným dodavatelem surovin pro hutní průmysl s kompletním portfoliem produktů a služeb.

HODNOTY: Již dlouhodobě vyznáváme hodnoty jako spolehlivost, přesnost, loajalita a transparentnost se zaměřením na dlouhodobou spolupráci.