IIMA San Antonio, Texas

Skupinu PROMET GROUP bude na IIMA konferenci v San Antoniu v Texasu reprezentovat Vedoucí oddělení surových želez pan Radim Cvikl z firmy PROMET CZECH. Konference IIMA se letos na jaře uskuteční od 9. – 11. 4. 2018.