IIMA Annual General Meeting Miami, USA

PROMET CZECH se zúčastnil první letošní IIMA konference Mezinárodní asociace železných kovů, která se konala až v dalekém Miami v USA v termínu od 3. do 5. dubna 2017.